Πολιτική διαχείρισης παραπόνων πελατών

Η διεύθυνση και το προσωπικό του Blue Sea Hotel επιθυμεί όχι μόνο να ανταποκριθεί, αλλά και να ξεπεράσει τις προσδοκίες των πελατών της. Για το λόγο αυτό λαμβάνουμε σοβαρά υπόψιν τη γνώμη και τις επιθυμίες των πελατών, ώστε να βελτιώσουμε τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Το ξενοδοχείο μας σας διασφαλίζει ότι θα λάβει στα σοβαρά οποιοδήποτε παράπονο ή παρατήρηση, με σεβασμό, διακριτικότητα και προστασία των προσωπικών δεδομένων του κάθε πελάτη.

Δικαίωμα υποβολής παραπόνου έχουν όλοι οι ενοικιαστές του ξενοδοχείου. Αν κάποιος πελάτης θελήσει να υποβάλλει κάποιο παράπονο πρέπει να ακολουθήσει τα εξής απλά βήματα:

  1. Αρχικά να ενημερώσει την υποδοχή του ξενοδοχείου. Επιδιώκεται έτσι να δοθεί μία άμεση λύση στο πρόβλημά του.
  2. Αν δεν μπορεί να δοθεί άμεση λύση μπορεί να συμπληρώσει το “ειδικό έντυπο παραπόνων”, το οποίο θα του δοθεί στην υποδοχή του ξενοδοχείου.
  3. Μπορεί να στείλει μήνυμα με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο email info@blueseahotel.eu δίνοντας τα στοιχεία του (ονομ/μο, αριθμό δωματίου και ημερομηνίες άφιξης και αναχώρησης). Στο μήνυμα αυτό είναι απαραίτητο να περιγράψει με σαφήνεια το παράπονό του, ώστε να δοθεί στοχευμένη και όσο το δυνατόν άμεση λύση.
  4. Μπορεί να στείλει επιστολή στη διεύθυνση Blue Sea Hotel Κανάλι Πρέβεζα, τ.κ. 48100. Η διεύθυνση του ξενοδοχείου δεσμεύεται ότι θα απαντήσει στα μηνύματα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και στις επιστολές σε 10 εργάσιμες ημέρες το πολύ. Ο κάθε πελάτης έχει δικαίωμα να έρχεται σε επαφή με το ξενοδοχείο, έτσι ώστε να ενημερώνεται για τη διαδικασία επίλυσης του θέματος που τον απασχολεί.